Όροι Διαγωνισμού

Όροι Διαγωνισμού

1.     Πάροχος υπηρεσιών
Αυτή η προσφορά (εδώ: ‘η προσφορά’) οργανώνεται μέσω της Mamtic Innovation LTD,  Strovolou 77, Nicosia, 2018, Cyprus. Ολλανδίας  και πραγματοποιείται για την προώθηση της.

2.     Αποκλεισμός συμμετοχής
Οι συνεργάτες της Mamtic Innovation LTD, οι σχετιζόμενες επιχειρήσεις (και τα κοντινά μέλη της οικογένειάς σας), οι συνεργάτες των χορηγών των δώρων (εάν υπάρχουν) και άλλοι έταιροι της σχετικής προσφοράς αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην προσφορά.
Οποισδήποτε μεγαλύτερος από 18 ετών μπορεί να συμμετέχει. Οι ανήλικοι κάτω από 18 ετών πρέπει να λάβουν την έγκριση των γονιών τους.

3.     Περίοδος δραστηριότητας
Μπορεί να συμμετέχει κανείς εύκολα με την εγγραφή στη σελίδα προσφοράς. Υπάρχει μια υποχρέωση αγοράς για τη συμμετοχή στην προσφορά. Η συμμετοχή στην προσφορά πραγματοποιείται χωρίς περαιτέρω έξοδα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι απεριόριστος. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει μόνο 1 φορά στην προσφορά.
Mamtic Innovation LTD μπορεί πάντα να τροποποιήσει συγκεκριμένα μέρη αυτών των όρων της προσφοράς χωρίς άλλη ενημέρωση πριν ή μετά τη γνωστοποίηση. Mamtic Innovation LTD είναι πάντα εξουσιοδοτημένη να ολοκληρώσει την προσφορά νωρίτερα χωρίς να είναι υποχρεωμένη προς αποζημίωση σε όποιον συμμετέχοντα.

4.     Δώρα
Οι εν χρήσει εικόνες στην σελίδα προσφοράς είναι πολύ ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό δώρο. Σε συμφωνία με το νικητή, ένα δώρο μπορεί να εξεταστεί και να ανταλλαγεί με ένα άλλο.
Κάθε επιτυχής χρέωση ληφθέντος μηνύματος από το 6161 σου προσθέτει μια συμμετοχή στην τελική κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Όσοι εγγραφούν στην υπηρεσία θα συμμετάσχουν στην κλήρωση, ακόμα και εάν διαγραφούν από την υπηρεσία πριν την κλήρωση. Για παράδειγμα, εαν χρεωθείς 10 μηνύματα θα έχεις 10 συμμετοχές ακόμα και αν διαγραφείς σε οποιοδήποτε στάδιο.

5.     Ενημέρωση νικητών
Ο νικητής της προσφοράς θα ενημερωθεί μέσω μιας καταγραφής χρόνου. Η καταγραφή χρόνου ξεκινά με την πρώτη διάδραση χρηστών και λήγει μέχρι να γίνει πρόσκληση εγγραφής για αναπαράσταση. Ένας συμμετέχων δεν μπορεί να λάβει περισσότερα από ένα δώρο ανά προσφορά.

Όλα τα στοιχεία του προσώπου που λαμβάνονται στο πλαίσιο της προσφοράς αντιμετωπίζονται με απόλυτη διακριτικότητα και συμμορφώνονται με την ισχύουσα προστασία προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων για τις προσφορές ή τις ερωτήσεις για τα δώρα θα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Εάν το επιθυμεί η Mamtic Innovation LTD μπορεί ενημερώνει ή τους συμμετέχοντες για τις δραστηριότητές της και να κάνει προσφορές, π.χ. μέσω e-mail, τηλεφώνου ή SMS. Mamtic Innovation LTD δεν συλλέγει κανένα προσωπικό δεδομένο ανηλίκων κάτω των 18 ετών, ούτε επιτρέπει τη συλλογή τους, χωρίς πιστοποιημένη έγκριση ενός γονιού του ανηλίκου, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για να ρωτήσει τα στοιχεία επαφής του γονιού του ανηλίκου για να λάβει την έγκρισή τους για την εξαργύρωση των δώρων. 

Mamtic Innovation LTD δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες προκλήθηκαν από τη συμμετοχή στην προσφορά, τη χρήση των σχετικών ιστοσελίδων  ή τη μεταφόρτωση στοιχείων που σχετίζονται με την προσφορά. Επίσης, η Mamtic Innovations LTD δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικές βλάβες, σφάλματα ή καθυστερήσεις όσον αφορά τη συμμετοχή στην προσφορά για την πληρωμή του νικητή.Οι όροι της προσφοράς παρουσιάζονται κάτω από την προσφορά με την οποία σχετίζονται οι γενικοί όροι του παιχνιδιού που αφορούν όπως αναφέρθηκε κάτω στη σελίδα προσφοράς.

 

     

2021 PlatinWin All rights reserved

Privacy Policy Contact us